Drama ve Özel Mekanlar

Müze Eğiminde Drama

Müze Eğitiminde Drama

Müzede drama çoğu uygulamayı kapsayan genel bir terimdir.Metinli oyunlar ya da kısa oyunlar buna örnek verilebilir.Rol oynamada  oyuncu geçmişten gerçek ya da hayali bir karakteri canlandırır ve ziyaretçilerle diğer oyuncularla doğaçlama konuşur.Müze temelli dramalarda oyuncunun yoğun bir araştırma yapması gerekir.Yazılı bir metin olmadığı için oyuncu geniş bir kapsamlı bilgiye ihtiyaç duyar.

Müzelerin küçük yaştaki çocuklara sevdirilmesi ve daha cazip hale getirilmesi için müze eğitiminde dramadan yararlanılmaktadır.Müzede dram yapmadan önce gerekli izinler alınabilmesi için hangi yaş grubu ve kaç sayı da öğrenciyle müzede drama çalışması yapılacağı ilgili kurumlara bırakılır.Müzenin gezilmesinden sonra öğrenciler seçtikleri sergilenen eserleri konu alan doğaçlama ve rol oynama etkinliklerini eğer uygun bir ortam varsa müzede yoksa drama odasında yaparlar.Değerlendirme aşamasında müzeyle ilgili geri bildirimlerde bulunurlar.

 

Alan Eğitiminde Drama

Alan Eğitiminde Drama

Türkçe, müzik ,fen bilgisi, sosyal bilgiler ,matematik, yabancı dil ..gibi pek çok derslerin öğretiminde dramadan faydalanılır. Somut konuların daha soyutlaştırılması,derslere karşı ilginin ve motivasyonunu arttırılmasında drama etkin rol oynar.

 

 

 eğitim                     Eğitimde Drama

Pedagojik drama olarak da adlandırılır. Çocuğun hemen her konuda eğitiminde kullanılan bir tekniktir. Bu nedenle diğer iki drama türünü de belirli oranlarda içine alır. Çünkü eğitici drama, çocuğun psikolojik yapı ve psikolojik yaşantılar konusunda bilinçlenmesini de, özel bir yetenek olarak yaratıcılığı kazanmasını da amaçlar. Eğitici drama ile yaratıcı drama arasındaki en önemli fark, eğitici dramanın amacının oyun yaratmak olmaması ve çocukların konuya eğitim amaçlı olarak katılmalarıdır.

Çocuğun her konuda, her türlü eğitimini sağlamak için uygulanan eğitim ve öğretim tekniğidir. Eğitimde dramaya kısaca okul oyunu da denebilir. Bir grup etkinliği olup iletişim ile gerçekleşir.

Eğitimde drama öğrencinin; Kendini ifade etme, öz güven duygusu geliştirme, psiko-motor, zihin dil yönünden gelişim sağlama, empati kurarak çok yönlü düşünebilme, iş birliği, dayanışma, paylaşım gibi duyguların gelişimi, eğitim ve öğretimde olumlu rol oynama, rahatlama, öğrenilen bilgilerin kalıcı olabilmesi, olaylara ve durumlara farklı bakış açılarına sahip olma, demokratik ortamlar oluşturarak tartışma eleştirme ve eleştirilere açık olmayı öğrenmesini sağlayan bir süreçtir.

Yandex.Metrica