Drama Çalışmaları

Ayna Oyunu
Katılımcılar arasında ikililer oluşturulur. İkili olan katılımcılardan biri ayna olur, diğeri ise onun karşısına geçer. Ayna olan kişi arkadaşının yaptıklarını taklit etmek zorundadır.

Amaç: Ortak hareket edebilme, öz güveni geliştirerek kendini ifade edebilme bedensel koordinasyonu geliştirebilme, taklit ve rol oynama becerisini güçlendirme, büyük-küçük kas gelişimini, dikkati ve konsantrasyonu sağlama.

Kulaktan Kulağa

Katılımcılar yan yana otururlar. Başta oturan katılımcı arkadaşının kulağına herhangi bir şey söyler. O da diğer yanındakine fısıldar. Böylece sıranın sonuna kadar gidilir. Amaç cümlenin bozulmaması değil, cümlenin olabildiğince yaratıcı bir şekilde bozulmasıdır.

Amaç: Ortak hareket edebilme, duygu düşünce alışverişine yardımcı olma, doğaçlama becerisini geliştirme.

Gölgesi Ol

Katılımcılar iki gruba ayrılır ve tek sıra halinde dizilirler. Herkes, grup başlarındaki katılımcıları takip ederek sınıfta yürümeye başlarlar.Baştaki katılımcı bir süre sonra yürüyüşünü değiştirir ve arkasındaki katılımcılar da onu taklit eder. En iyi uyumu yakalayan grup alkışlanır.

Amaç: Dikkati ve konsantrasyonu sağlama, büyük-küçük kas gelişimini sağlama, verilen komutları uygulayabilme, grup halinde belli bir ritim içinde ortak hareket edebilme.

Evet-Hayır

Öğretmen katılımcılardan gönüllü olan birini seçer ve ona çeşitli sorular sorar. Katılımcının yapması gereken, soruları “evet” ve “hayır” demeden cevaplandırmasıdır. Bir süre sonra öğretmen üstlendiği rolü katılımcılardan birine devreder ve karşısındaki arkadaşıyla röportaj yapmasını ister. Karakter doğaçlaması şeklinde oyuna devam edilirse, daha yaratıcı bir süreç gelişebilir.

Amaç: Dikkati ve konsantrasyonu sağlama, vokal kullanımını geliştirme.

Kör Ebe

Sınıftaki katılımcılardan bir ebe seçilir ve gözleri bağlanır. Ebe gözleri bağlı haldeyken arkadaşlarına dokunmaya çalışır. Ebenin dokunduğu kişi yeni ebe olur. Oyun bu şekilde devam eder. Oyun bir süre sonra kör dolaştırma şeklinde de oynanabilir.

Amaç: Bedensel koordinasyonu geliştirebilme, büyük-küçük kas gelişimini, dikkati ve konsantrasyonu sağlama.

Eşya Saklamaca

Bir kişi sınıftan dışarı çıkar, diğerleri ortak karar vererek dışarı çıkana ait olan bir nesneyi saklarlar. Sınıftakiler ebeyi “sıcak”, “soğuk” ve “ılık” diyerek hedefe yönlendirmeye, bazen de şaşırtmaya çalışırlar.

Amaç: Dikkat ve konsantrasyonu sağlama, ortak hareket edebilme, bedensel koordinasyonu geliştirebilme.

El Sıkışma
Katılımcıların birbirlerinin isimlerini öğrenmesini ve iletişim kurmalarını sağlamak.Tüm katılımcılardan oda içerisinde yürümeleri ve 10 dakika içerisinde olabildiği kadar çok kişiyle el sıkışıp, isimlerini söyleyerek kendilerini kısaca tanıtmaları istenir.

Yankı Oyunu- Sesli Ayna Oyunu

Ayna oyununda olduğu gibi bu oyunda da öğrencilerden beklenen, birbirlerini taklit etmeleridir. Ama bu defa birbirlerinin vokallerini (seslerini) taklit etmeleri gerekmektedir. Oyunun ilerleyen aşamalarında öğrencilerin birbirleriyle diyalog kurmaları ve doğaçlama yapmaları istenmelidir.

Amaç:Taklit ve rol yapma becerisini güçlendirme, konsantrasyona ve duygu düşünce alışverişine yardımcı olma, doğaçlama becerisini geliştirme.

Tersi Ne?

Öğretmen öğrencileri gruplara ayırır. Grupların yapması gereken öğretmenin söylediği kelimenin tersini olabildiğince çabuk söylemektir. En önce söyleyen grup artı puan alır. En çok artı puanı alan grup alkışlanır. Oyunun ikinci bölümünde, öğretmen öğrencilerden söylediği kelimenin anlamdaşı olan kelimeyi bulmalarını ister.

 Amaç:Kelime hazinesini geliştirmek, öz güveni geliştirerek kendini ifade edebilme, dili etkili bir şekilde kullanabilme, dikkati ve konsantrasyonu sağlama.

Üç Parmak

Tüm oyuncular üç parmaklarını havaya kaldırırlar. İşaret parmağı “isim”, orta parmak “en sevdiği içecek” ve yüzük parmağı da “en çok gitmek istediği ülkeyi” temsil eder. Oyuncular odanın içerisinde yürümeye başlarlar ve karşılaştıkları  herkesin parmaklarına kendininkileri değdirerek sırayla parmakların temsil ettiklerini söylerler.

Amaç: Belirli süre içerisinde en çok kişiyle karşılaşmaktır.

Not: Parmak sayısı arttırılabilir, temsil ettikleri şeyler kullanılacağı aktivitenin türüne göre değiştirilebilir. Örneğin, yaş, şehir,spor, sevdiği ya da sevmediği şeyler gibi…

İsim Zinciri
Katılımcılar büyük bir daire halinde ayakta dururlar. Daha sonra oyunu oynatan eğitmenden başlayarak isimlerini sağ yanlarındaki katılımcıya dönerek söylerler. Bütün katılımcılar sırayla isimlerini bir zincir gibi yanlarındakine iletirler.

Not: Oyun değişik şekillerde oynanarak daha eğlenceli hale getirilebilir. Örneğin katılımcılardan isimlerini içinde bulundukları ruh halini yansıtacak şekilde söylemeleri istenebilir.

Resim  Tamamlama
Çalışma Grubunun hayal gücünü geliştirmek için yaptırılan bir etkinliktir.Resim Tamamlama

 

Resim Yorumlama
Çalışma Grubundan her resim için bir öykü uydurması istenir. Türlü biçimlerde yorumlanabilen resim de amaç; kişiliği yansıtıcı bir analizin ortaya çıkmasını sağlamaktır.

 

Resim Yorumlama 1Resim Tamamlama 2

 

 

 

 

 

 

BESTE
Dörtlük  Yazıp Bestelemek
Çalışma Grubunun düş gücünü,yaratıcılığını kullanarak yazdıkları şiiri  bestelemeleri istenir.
 

 

 

Alfabetik  Hikaye  Oluşturma                                                          

A-B-C-Ç-E-F-G-H-I-İ-J-K-L-M-N-O-Ö-P-R-S-Ş-T-U-Ü-V-Y-Z       

Alfabe

Çalışma Grubundan alfabede ki harfleri kullanarak konusu doğa,sevgi vb.. hikaye yazmaları istenir.

 
Heykel OlmaHeykel  Olma  
Oyun, açık havada yada içeride oynanabilir. Öğretmen.”Düdük çaldığım zaman herkes kendini bir heykele benzetecek, kıpırdamadan durulacak”der .Düdük çalınca oyun başlar. Öğretmen bir çocuğun yanına gidip sorar. ”Sen ne heykeli oldun?” Oyuncu doğru cevap verirse başarılı sayılır.
Öykü Anlatma                 
      Yarım  Öykü  Tamamlama
Şimdi hep birlikte bir öykü yazacağız. Ben öykünün başını söyleyeceğim, sonra başka biri ona ekleme yapacak ve yaptığı eklemeyi canlandıracak.
“Bir zamanlar bir kurbağa vardı. Göl kurbağanın önündeydi ……….?………… Başka bir kurbağa geldi……..?……….. Üçüncü bir kurbağa daha geldi ve ikinci olanı öptü…………..?……………..

 Ebru  Çalışması

2014-02-10 20.47.32

DEĞERLENDİRME
Tüm doğaçlama çalışmaları sonunda tartışma ve değerlendirme yapılır.
Değerlendirme etkinliğinin amaç ve yararları üzerinde durulur. Etkinlik sırasında neler hissettikleri, etkinliğin amacına ulaşıp ulaşmadığı, katılımcıların neler kazandığı, yöntemin amaca uygunluğu üzerinde tartışılır ve değerlendirme yapılır. Gerekirse oyun yeniden oynanır.

 

Yandex.Metrica